Onze school

Ouderraad

De ouderraad van het Sint-Jozefscollege verenigt een dynamische groep ouders die zich vrijwillig inzetten om in een open sfeer samen met de directie en leerkrachten onze kinderen te laten opgroeien tot zelfzekere jongeren met een stevig pakket vaardigheden en kennis.

Ouderraad

Samenstelling

Voorzitter: Benny De Ryck
Secretaris: Els Dessin
Penningmeester: Astrid Mertens
Leden: Maarten Deschamps - Kristien Van deyck - Raf Verscuren - Stefan Miermans - Rozane De Cock - Kim Pelgrims - Els Brams - Wim Van Daele - Koen Moelants - Dirk Truyts - Silvia Ceuppens - Petra Daemen - Koen Vandromme - Saskia Van de Laer - Els Brunson

Vergaderplaats

Leraarslokaal op Campus Schaluin 28, 3200 Aarschot
De verslagen van de vergaderingen kunnen geraadpleegd worden via Smartschool.

Elke ouder van (een) kind(eren) op het SJC Aarschot is van harte welkom om kennis te maken met de werking van de ouderraad door geheel vrijblijvend deel te nemen aan de maandelijkse vergadering.

Wat doet de ouderraad?

De ouderraad van het Sint-Jozefscollege verenigt een dynamische groep ouders die zich vrijwillig inzetten om in een open sfeer samen met de directie en leerkrachten onze kinderen te laten opgroeien tot zelfzekere jongeren met een stevig pakket vaardigheden en kennis. De ouderraad vertegenwoordigt, ondersteunt, stimuleert informeert en werkt samen. 

Dat proces gebeurt zowel op school als daarbuiten. Begeleiding en betrokkenheid vanwege de ouders in dat hele proces is essentieel.

Tijdens de vergaderingen van de ouderraad wordt er gedebatteerd over onderwerpen die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met de lessen en het schoolgebeuren zoals zware boekentassen, veiligheid in verkeer, werking CLB, lessenpakketten, inzet van digitale leermiddelen, schoolrekening, enz.

Suggesties zijn steeds welkom! Stuur een mailtje naar ouderraad@sjca.be.

In het schooljaar 2015-2016 werd het initiatief “Ouderraad 2.0” gelanceerd, waarmee door het organiseren van jaargebonden activiteiten meer ouders bij de werking van de ouderraad betrokken werden.
Een overzicht waar de ouderraad voor staat, haar activiteiten en waarvoor u haar kan contacteren, vind je terug in onze folder.

Qua verdere vertegenwoordiging zetelen drie van onze leden in de schoolraad van het college en één van hen ook nog in het medezeggenschapscollege van de Scholengemeenschap Aarschot-Betekom.

Kan je als ouder met bepaalde vragen of wensen moeilijk rechtstreeks terecht bij de leerkracht, directie of het secretariaat, dan kan je contact opnemen met iemand van de ouderraad, of via ouderraad@sjca.be.

Wat willen we op termijn realiseren?

  • Alle actuele problematieken in de interactie school-thuissituatie bespreken
  • Het leren leren ook voor ouders vorm geven (vorming, leidraad, nuttige internetsites uitvlooien, …)
  • De extramuros-activiteiten evalueren
  • Debat kostprijs middelbare studies mee vorm geven
  • Uitbreiding digitale communicatie mee vorm geven
  • De voorbereiding op het hoger onderwijs mee uitwerken

Dit gebeurt allemaal in nauwe samenwerking met directie en leerkrachten

Kom je erbij?

Om representatief te zijn is het belangrijk dat er ouders van leerlingen uit alle studiejaren en uit alle studierichtingen in de ouderraad zetelen.

Wil je mee vorm geven aan één of meerdere projecten of vind je de ouderraad op zich een uitdaging die je ligt, aarzel dan niet contact op te nemen via ouderraad@sjca.be.

Huishoudelijk reglement

Lees alles over de oprichting, het bestuur, de vergaderingen en onze bevoegdheden in het huishoudelijk reglement.