Onze troeven

SJCA biedt aan

  • een ruim aanbod aan studierichtingen met daarbinnen nog ruimte voor keuzevakken
  • een samenleven van leerlingen uit aso en kso,  wat voor een boeiende kruisbestuiving zorgt
  • degelijk onderwijs in een traditie van 130 jaar

SJCA vormt 

  • leerlingen die goed gewapend aan het hoger onderwijs beginnen (bekende oud-leerlingen)
  • al generaties lang leerlingen tot mondige en kritische volwassenen die stevig in hun schoenen staan
  • leerlingen tot jongvolwassenen met een open geest, die zonder vooroordelen en met respect voor ieders mening naar de wereld kijken

SJCA geeft ruimte

  • aan creatieve initiatieven
  • aan al wie wil meewerken aan ons beleid (leerlingen- en ouderraad)
  • én biedt ondersteuning aan wie het op persoonlijk, sociaal of relationeel vlak moeilijk heeft

SJCA boeit 

  • vele leerlingen, personeelsleden, ouders en oud-leerlingen die graag deel uitmaken van de warme collegefamilie