Wetenschappen-Wiskunde Derde graad

Toelichting bij de studierichting

Wetenschappen

In de tweede graad heb je kennis gemaakt met de basiswetten en de werk- en denkwijze van de fysica, chemie en biologie. Maar je hebt zeker ook vastgesteld dat zeer veel onderwerpen niet aangeraakt zijn: elektriciteitsleer, koolstofchemie, erfelijkheidsleer bijvoorbeeld. In de wetenschappelijke richtingen worden deze onderwerpen, naast vele andere, uitvoerig behandeld.
Het wetenschappelijk denken wordt in de derde graad uitgebreid tot het analytisch, overzichtelijk en inzichtelijk leren gebruiken van een ganse verzameling van verklarende modellen, wetten, classificaties, ... in nieuwe situaties. Je zal dus moeten beschikken over een grote bedrevenheid in het gebruik van de aangeleerde wetten, principes, symbolentaal, ... en je zal zeer frequent gebruik moeten maken van de wiskundige taal. Je zal dus vlot moeten kunnen omgaan met deze wiskundige taal en met de aangeleer­de basisprincipes uit de tweede graad.

Je zal ook de kans krijgen om onderzoeksvaardigheden te ontwikkelen, om samenhang tussen experiment en theorie te ervaren, om heel betrokken kennis te maken met de natuurwetenschappelijke methode. Je zal uit experimentele waarnemingen en metingen abstracte modellen en wiskundige wetten leren afleiden. Maar je zal even vaak verschijnselen uit je dagelijkse ervaring bij een gegeven model of wet moeten onderbrengen. Je zal jezelf oefenen in het kritisch analyseren en gebruiken van feitenmateriaal. Zo zal je na verloop van tijd delen in de inzichten die de wetenschappen reeds verworven hebben en in de methodes die ze gebruiken om de kennis nog voortdurend uit te breiden.
In de andere studierichtingen zullen de onderwerpen met minder diepgang besproken worden en zal je minder zelf experimenten kunnen uitvoeren.

Wiskunde 6 uur

Deze cursus sluit aan op de cursus wiskunde 5 uur in de tweede graad. De wiskundevorming heeft hier een drievoudige rol: de ontwikkeling van een wiskundig basisinstrumentarium, de ontwikkeling van het denken in het algemeen en van specifieke denkmethoden en probleemoplossende werkwijzen eigen aan een wiskundige aanpak en de reflectie erop. De problemen die aangepakt worden zullen diepgaander onderzocht worden en van een hogere moeilijkheidsgraad zijn.
Deze vorming is dan ook een ideale voorbereiding op wiskundige en wetenschappelijke richtingen in het hoger onderwijs.
De belangrijkste leerstofonderdelen zijn goniometrie, grondige analyse, ruimtemeetkunde, kansrekening en statistiek.