Wetenschappen Tweede graad

Toelichting bij de studierichting

In deze studierichting krijg je 2 uur aardrijkskunde, 2 uur biologie, 2 uur chemie en 2 uur fysica per week. In het eerste lesuur van elk van die vakken krijg je in grote lijnen dezelfde basisleerstof wetenschappen als in de andere studierichtingen. Het tweede lesuur wordt gebruikt voor wat uitdieping van de basisleerstof en voor praktische toepassingen: meer oefeningen en toepassingen, zelfstandig werk, laboratoriumwerk, veldwerk, ICT-toepassingen…
De studierichting wetenschappen biedt je een flink pakket positieve wetenschappen: hier bestudeer je de levende en niet-levende materie in al haar aspecten.
 
Je leert informatie structureren en verwerken, werken met (wetenschappelijke) teksten, tabellen en grafieken opstellen en interpreteren, verbanden zoeken tussen behandelde leerstof en actualiteit, kritisch nadenken over wetenschappelijke verschijnselen…
Er wordt gewerkt aan het verwerven van onderzoeksvaardigheden en ook het wetenschappelijk denken wordt geoefend.
In het vak computationeel denken wordt gewerkt rond logisch en algoritmisch denken. Je krijgt inzicht hoe een computer denkt.
Interesse in de wereld van de wetenschappen is een vereiste, maar ook een behoorlijke aanleg voor wiskunde is noodzakelijk. Wiskundig inzicht en probleemoplossend denken komen namelijk voortdurend terug in de wetenschapsvakken.
Bij de keuze voor de richting wetenschappen is interesse en talent voor wiskunde dus nodig.