Privacy

Het schoolbestuur doet haar uiterste best om bij de verwerking van persoonsgegevens te voldoen aan verordening (EU) 2016/679 van het Europees parlement en de raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)

Ook in onze Arcadiascholen stellen we alles in het werk om persoonsgegevens conform deze regelgeving te verwerken. Hoe we dit doen kan u terugvinden in het Informatieveiligheids- en privacybeleid (IVPB).

https://www.arcadiascholen.be/privacybeleid/

Indien u vragen heeft, kan u hiervoor altijd terecht bij privacy@arcadiascholen.be.