Bijdrageregeling

In onderstaand document vind je de bijdrageregeling die je een overzicht geeft over de te verwachten kosten van het schooljaar.

 

ANALYSE BIJDRAGEREGELING - 2022-2023 definitieve versie (dd. 01-12-22).xlsx