Bijdrageregeling

In onderstaand document vind je de bijdrageregeling die je een overzicht geeft over de te verwachten kosten van het schooljaar.

Bijdrageregeling voor ouders in de kosten schooljaar 2020-2021.pdf