Rapporten

Rapporten

 • Vrijdag 15 oktober 2021
  Tussenrapport 1 - alle jaren
 • Vrijdag 3 december 2021
  Tussenrapport 2 - 2e en 3e graad
 • Donderdag 23 december 2021
  Syntheserapport 1 - alle jaren                     
 • Vrijdag 11 februari 2022
  Tussenrapport 3 - 2e graad
 • Vrijdag 18 februari 2022
  Tussenrapport 3 - 3e graad          
 • Vrijdag 18 maart 2022
  Tussenrapport 4 - 2e graad
 • Dinsdag 29 maart 2022
  Tussenrapport 4 - 6e jaar
 • Vrijdag 1 april 2022
  Tussenrapport 4 - 5e jaar 
  Syntheserapport 2 - 2e graad
 • Vrijdag 3 juni 2022
  Tussenrapport 5 - 3e graad
 • Dinsdag 7 juni 2022
  Tussenrapport 5 - 2e graad
 • Dinsdag 28 juni 2022
  Eindrapport 6e jaar en  proclamatie
 • Donderdag 30 juni 2022
  Eindrapport - alle jaren