Organisatie einde trimester

Organisatie einde trimester

Concrete regelingen worden via aparte brieven op Smartschool meegedeeld.
Tijdens de dagen waarop leerlingen vrij zijn, is opvang mogelijk voor wie dat wenst.

1e trimester

woensdag 2 september 2020: Kennismakingsklassenraden (namiddag leerlingen vrij)
woensdag 16 december 2020: les (bespreking proefwerken)
donderdag 17 december 2020: klassenraden (leerlingen vrij)
vrijdag 18 december 2020: leerlingen- en oudercontact en rapport

2e trimester

donderdag 1 april 2021: klassenraden (leerlingen vrij)
vrijdag 2 april 2021: leerlingen- en oudercontact (3e, 4e, 5e en 6e jaar) en rapport (3e, 4e, 5e jaar)

3e trimester

donderdag 24 juni t.e.m. maandag 28 juni 2021: deliberaties 3e, 4e ,5e, 6e j. (leerlingen vrij)
maandag 28 juni 2021: proclamatie 6e jaar (19.30 u.)
dinsdag 29 juni 2021: leerlingen- en oudercontact alle jaren.
woensdag 30 juni 2021: eindrapport