Samenstelling

Adressen Ouderraad

contactformulier: Contacteer Ouderraad

Leden, aanspreekpunten uit  de ouderraad :

Stefan Miermans, Dirk Truyts, Roel Verbraeken, Kim Pelgrims, Els Brams, Benny De Ryck, Astrid Mertens, Raf Verscuren, Rozane De Cock, Silvia Ceuppens, Petra Daemen, Koen Vandromme, Maarten Deschamps

Vergaderplaats:

Leraarslokaal op Campus Schaluin 28, 3200 Aarschot (Tijdens de Coronaperiode online)

De verslagen van de vergaderingen kunnen geraadpleegd worden via Smartschool.

Elke ouder van (een) kind(eren) op het SJC Aarschot is van harte welkom om kennis te maken met de werking van de ouderraad door geheel vrijblijvend deel te nemen aan de maandelijkse vergadering.