Samenstelling

Adressen Ouderraad

contactformulier: Contacteer Ouderraad

Voorzitter : Benny De Ryck

Penningmeester: Astrid Mertens

Secretariaat: Ilse Wuyts

Leden, aanspreekpunten uit  de ouderraad :
Rudi Lenaerts, Sonya Memo, Astrid Mertens, Sonja Van Aelst, Els Van de Velde, Raf Verscuren, Rozane De Cock, Catherine Rutgeerts en Devid Dierckx

Vertegenwoordiging oudergeleding Schoolraad:
Benny De Ryck, Rozane De Cock en Els Van de Velde

Vergaderdata: 

  • woensdag 25 september 2019
  • woensdag 23 oktober 2019
  • woensdag 13 november 2019
  • woensdag 4 december 2019
  • maandag 13 januari 2020
  • donderdag 13 februari 2020
  • dinsdag 17 maart 2020
  • maandag 20 april 2020
  • dinsdag 12 mei 2020
  • woensdag 3 juni 2020

Vergaderplaats:
Leraarslokaal op Campus Schaluin 28, 3200 Aarschot

De verslagen van de vergaderingen kunnen geraadpleegd worden via Smartschool.

Elke ouder van (een) kind(eren) op het SJC Aarschot is van harte welkom om kennis te maken met de werking van de ouderraad door geheel vrijblijvend deel te nemen aan de maandelijkse vergadering.