Samenstelling

Adressen Ouderraad

contactformulier: Contacteer Ouderraad

Leden, aanspreekpunten uit  de ouderraad :

Voorzitter: Benny De Ryck
Secretaris: Els Dessin
Penningmeester: Astrid Mertens
Leden: Maarten Deschamps - Kristien Van deyck - Raf Verscuren - Stefan Miermans - Rozane De Cock - Kim Pelgrims - Els Brams - Wim Van Daele - Koen Moelants - Dirk Truyts - Silvia Ceuppens - Petra Daemen - Koen Vandromme - Saskia Van de Laer - Els Brunson

Vergaderplaats:

Leraarslokaal op Campus Schaluin 28, 3200 Aarschot

De verslagen van de vergaderingen kunnen geraadpleegd worden via Smartschool.

Elke ouder van (een) kind(eren) op het SJC Aarschot is van harte welkom om kennis te maken met de werking van de ouderraad door geheel vrijblijvend deel te nemen aan de maandelijkse vergadering.