Samenstelling

Adressen Ouderraad

contactformulier: Contacteer Ouderraad

Voorzitter : Benny De Ryck

Penningmeester: Astrid Mertens

Secretariaat: Ilse Wuyts

Leden, aanspreekpunten uit  de ouderraad :
Roel Verbraeken, Kim Pelgrims, Els Brams, Ilse Wuyts, Sonja Van Aelst, Benny De Ryck, Sonya Memo, Astrid Mertens, Raf Verscuren, Rozane De Cock, Catherine Rutgeerts

Vertegenwoordiging oudergeleding Schoolraad:
Benny De Ryck en Rozane De Cock

Vergaderplaats:
Leraarslokaal op Campus Schaluin 28, 3200 Aarschot (Tijdens de Coronaperiode online)

De verslagen van de vergaderingen kunnen geraadpleegd worden via Smartschool.

Elke ouder van (een) kind(eren) op het SJC Aarschot is van harte welkom om kennis te maken met de werking van de ouderraad door geheel vrijblijvend deel te nemen aan de maandelijkse vergadering.