Mag het iets meer zijn ?

Het onderwijsaanbod in Vlaanderen is rijk en divers. In het Sint-Jozefscollege leggen wij accenten die het verschil maken. Onze school volgt elke onderwijsvernieuwing aandachtig op, zij het niet slaafs, maar met gezond verstand en aandacht voor integratie met het bestaande. Elke leerling vindt hier bovendien ruime kansen om zich te ontplooien in de waaier aan keuzemogelijkheden die wij aanbieden. Ook krijgt al wat buiten het cognitieve valt uitdrukkelijk een plaats en worden initiatieven aangemoedigd.

Al van jongs af vinden leerlingen met een artistiek profiel bij ons keuzevakken waarin ze hun talent kunnen exploreren. Maar wat onze school echt uniek maakt, is de kruisbestuiving tussen de opties en afdelingen met kunst en de andere algemeen vormende afdelingen. Die komt tot uiting in de ruime aandacht voor de creatieve en culturele ontwikkeling van al onze leerlingen. Bovendien kunnen alle leerlingen in het hoger onderwijs vele richtingen uit door de zorg voor het peil van de algemene vakken.  

Wij streven naar een gezonde mix van traditionele waarden en “buiten de lijntjes kleuren”.

Sinds 1876 brengen de vele feestelijke ingrediënten onze lange bestaansgeschiedenis op smaak – en dat doen ze nog steeds!