Wereldwinkel

Op campus Schaluin werd het wereldwinkeltje officieel geopend!