Met pensioen

De laatste les van Piet Veroeveren en heel het college zwaaide mee.