London

De Londenreizigers genieten onder een stralende zon.