Natuurwetenschappen tweede graad

Toelichting bij de studierichting

Wil jij ook graag kennismaken met de wondere wereld van de natuurwetenschappen? Kies dan voor deze richting. Het is een uitdagende, theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Hiernaast komt er ook heel wat aanvullend onderzoekswerk aan te pas, gecombineerd met STEM-projecten. Zo wordt de basis gelegd voor verdere wetenschappelijke studies in de derde graad en eventueel in het hoger onderwijs. Er wordt vertrokken vanuit de kernwetenschapen aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en wiskunde. Hierin bestudeer je de levende en niet-levende materie in al haar aspecten. Je leert informatie structureren en verwerken, werken met (wetenschappelijke) teksten, tabellen en grafieken opstellen en interpreteren, verbanden zoeken tussen behandelde leerstof en actualiteit zoals duurzaamheid, kritisch nadenken over wetenschappelijke verschijnselen …

Als leerling Natuurwetenschappen ben je in staat om geordend te denken, wiskundig abstracte begrippen en concepten te hanteren en inzichtelijk aan te wenden in natuurwetenschappelijke contexten.