Latijn tweede graad - lessentabel

Latijn
Basisvorming 3e jaar 4e jaar 
  Aardrijkskunde 1 1
  Biologie 1 1
  Chemie 1 1
  Engels 2 2
  Frans 3 3
  Fysica 1 1
  Geschiedenis 2 2
  Godsdienst 2 2
  ICT/Economische vorming 1 0
  Kunstlab 1 1
  Lichamelijke opvoeding 2 2
  Nederlands 4 4
     
Richtingspecifiek    
  Latijn 5 5
  Literatuur en cultuur 1 0
  Wiskunde 5 5
     
Keuzevak    
  Proeven van twee 0 2
     
Totaal 32 32