Latijn Tweede graad

Toelichting bij de studierichting

Het curriculum van het vak Latijn in de tweede graad bouwt volledig verder op de verworvenheden die je in de eerste graad voor de vakken Latijn en Grieks hebt opgedaan. Concreet betekent dat dat de grammaticale kennis uit het eerste en tweede jaar aangevuld en uitgebreid wordt, zodat je op het einde van het derde jaar voldoende grammaticale onderbouw hebt om de eerste originele teksten te lezen.
Voor Latijn zal de nieuwe grammaticale leerstof vooral bestaan uit de studie van de verschillende tijden en wijzen en hun gebruik in de verschillende soorten bijzinnen. Daardoor zal je inzicht krijgen in de zinsbouw die zo typisch is voor het klassieke Latijn. In het derde jaar werk je aanvankelijk nog met bewerkte teksten. Belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis van Rome of culturele thema’s uit de oudheid worden uitgediept.
 
In het vierde jaar ligt de nadruk op de lectuur van een aantal belangrijke Latijnse auteurs, waardoor je in contact komt met de leefwereld der antieken. Naast Caesars De Bello Gallico, zal er veel tijd besteed worden aan de brieven van Plinius, die een authentiek tijdsdocument vormen en inzicht geven in de Romeinse denk- en leefwereld. Je zal je eerste contacten hebben met de Latijnse poëzie in de gedaante van de Metamorphosen van Ovidius, een bonte verzameling van legenden en verhalen uit de oudheid.