Latijn-Moderne Talen Derde graad - lessentabel

  Basisvorming

5ej.

6ej.

  Fundamenteel Gedeelte

5ej.

6ej.

Godsdienst
Esthetica
Geschiedenis
Nederlands
Lichamelijke Op­voeding
Aardrijkskunde
Natuurwetenschappen
Wiskunde
2
1
2
4
2
1
2
3
2
1
2
4
2
1
2
3
Latijn
Frans
Engels
Duits
4
4
3
2
4
4
3
2
Totaal 17 17 Totaal 13 13

  Complementair gedeelte

5ej.

6ej.

Vrije ruimte
Keuzevak
2
0
0
2
Totaal 2 2