Humane wetenschappen tweede graad

Toelichting bij de studierichting

Je stapt in deze richting als je een brede interesse hebt in de mens en de maatschappij en op de hoogte wil zijn van de actualiteit. Je leert de mens en maatschappij op een wetenschappelijke manier te bestuderen vanuit verschillende disciplines zoals psychologie, sociologie, criminologie, filosofie, politicologie, kunst, communicatiewetenschappen, ecologie...
Je wordt communicatief en sociaal vaardig door o.a. persoonlijke standpunten te leren innemen maar ook om je in te leven in die van anderen. Je leert daarbij om kritische vragen te stellen en om kritisch om te gaan met informatie en deze correct te verwerken.​

​Je bestudeert de mens en de maatschappij via drie nieuwe richtingsvakken. Elk vak bekijkt dit vanuit zijn eigen invalshoek, maar tijdens de lessen worden de raakvlakken tussen de verschillende vakken en disciplines duidelijk gemaakt:​

  • Psychologie en sociologie: In dit vak maak je kennis met verschillende psychologische en sociologische theorieën. Zo leer je over de ontwikkeling van iemands persoonlijkheid, sociaal gedrag, relaties met anderen, … Daarnaast kom je tevens meer te weten over andere (sub)culturen, sociale structuren en rollenpatronen, zowel in een historische als hedendaagse context. 
      
  • Filosofie: In het vak filosofie leer je nadenken over waarheid en kennis, over de zin van het leven en de hoop vanuit verschillende invalshoeken, leer je zelf filosofische vragen te formuleren en respect op te brengen voor de visies van anderen. Kortom, je wordt aangemoedigd om zelf na te denken over verschillende belangrijke vragen en thema’s, vertrekkende vanuit jouw eigen dagelijkse leefwereld, maar ook vanuit het standpunt van de ander.   
     
  • Kunstbeschouwing: In het vak kunstbeschouwing beleef je kunst vanuit een geïnteresseerde houding. Je staat open voor verschillende kunstvormen (schilderkunst, beeldhouwkunst, muziek, film, dans ...) en je bent benieuwd naar het verhaal achter kunstwerken, van prehistorie tot nu. Omdat kunst beleven beter gaat wanneer je de kunstwerken echt kan zien en horen, nemen we je mee naar concerten, musea, tentoonstellingen ... Door de vorm, de inhoud, de context en de functie van kunstwerken te beschrijven en analyseren, leer je ze te begrijpen en te situeren in tijd en ruimte. Je leert je eigen beleving en oordeel over kunst te verwoorden en te motiveren, maar staat ook open voor die van anderen.