Grieks-Latijn Tweede graad

Toelichting bij de studierichtingen
 

Grieks
Het curriculum Grieks in de tweede graad bouwt volledig verder op de verworvenheden die je in de eerste graad voor de vakken Latijn en Grieks hebt opgedaan. Concreet betekent dat dat de grammaticale kennis uit het eerste en tweede jaar aangevuld en uitgebreid wordt, zodat je op het einde van het derde jaar voldoende grammaticale onderbouw hebt om de eerste originele teksten te lezen.
Tijdens de lessen verruim je je grammaticale kennis door je eerst te concentreren op het Griekse werkwoordsysteem in heel zijn verscheidenheid. Door oefeningen zal je inzicht krijgen in een taalsysteem dat fundamenteel afwijkt van onze manier van spreken en schrijven.
Zodra de grammatica verwerkt is, zal de nadruk komen te liggen op het lezen van teksten in de originele versie. Zo zal het vierde jaar volledig besteed worden aan de lectuur van twee grootmeesters in de Griekse geschiedschrijving: Herodotos met zijn Historiae, en Xenofoon met zijn Anabasis. In die teksten zal je de Griekse cultuur leren kennen en ervaren hoe de Grieken dachten over problemen die ook de dag van vandaag nog actueel zijn.
Latijn
Het curriculum van het vak Latijn in de tweede graad bouwt volledig verder op de verworvenheden die je in de eerste graad voor de vakken Latijn en Grieks hebt opgedaan. Concreet betekent dat dat de grammaticale kennis uit het eerste en tweede jaar aangevuld en uitgebreid wordt, zodat je op het einde van het derde jaar voldoende grammaticale onderbouw hebt om de eerste originele teksten te lezen.
Voor Latijn zal de nieuwe grammaticale leerstof vooral bestaan uit de studie van de verschillende tijden en wijzen en hun gebruik in de verschillende soorten bijzinnen. Daardoor zal je inzicht krijgen in de zinsbouw die zo typisch is voor het klassieke Latijn. In het derde jaar werk je aanvankelijk nog met bewerkte teksten, waarin belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis van Rome worden verteld.
In het vierde jaar ligt de nadruk op de lectuur van een aantal belangrijke
Latijnse auteurs, waardoor je in contact komt met de leefwereld der antieken. Naast
Caesars De Bello Gallico, zal er veel tijd besteed worden aan de brieven van
Plinius, die een authentiek tijdsdocument vormen en inzicht geven in de
Romeinse denk- en leefwereld. Je zal je eerste contacten hebben met de Latijnse
poëzie in de gedaante van de Metamorphosen van Ovidius, een bonte verzameling van
legenden en verhalen uit de oudheid.