Grieks-Latijn tweede graad

Toelichting bij de studierichting

In het vak Grieks in de tweede graad bouw je volledig verder op de verworvenheden die je in de eerste graad voor deze taal hebt opgedaan. Je grammaticale kennis zal herhaald en aangevuld worden en je kennis van het basisvocabularium wordt uitgebreid, zodat je op het einde van het derde jaar voldoende grammaticale onderbouw hebt om de eerste originele teksten te lezen. Tijdens de lessen verruim je je grammaticale kennis door je eerst te concentreren op het Griekse werkwoordsysteem in heel zijn verscheidenheid. Door oefeningen zal je inzicht krijgen in een taalsysteem dat fundamenteel afwijkt van onze manier van spreken en schrijven. Zodra de grammatica verwerkt is, zal de nadruk komen te liggen op het lezen van teksten in de originele versie. Zo zal je in het vierde jaar kennismaken met de grootmeester van de Griekse geschiedschrijving: je zal boeiende fragmenten van Herodotos lezen en kennismaken met deze meester-verteller. Daarnaast zullen ook andere auteurs aan bod komen, zoals Lukianos die het eerste sciencefiction verhaal in de geschiedenis heeft geschreven en Diodoros die het verslag doet van de heldendaad van koning Leonidas die met zijn driehonderd Spartanen het volledige Perzische leger enkele weken heeft tegengehouden in de bergpas van de Thermopylen. In al deze teksten staat het leesplezier centraal en zal je de Griekse cultuur leren kennen en ervaren hoe de Grieken dachten over problemen die ook de dag van vandaag nog actueel zijn.

Het curriculum van het vak Latijn in de tweede graad bouwt volledig verder op de verworvenheden die je in de eerste graad voor de Latijn hebt opgedaan. Concreet betekent het dat je grammaticale kennis uit het eerste en tweede jaar aangevuld en uitgebreid wordt, zodat je op het einde van het derde jaar voldoende grammaticaal onderlegd bent om de eerste originele teksten te lezen. Voor Latijn zal de nieuwe grammaticale leerstof vooral bestaan uit de studie van de verschillende tijden en wijzen en hun gebruik in de verschillende soorten bijzinnen. Daardoor zal je inzicht krijgen in de zinsbouw die zo typisch is voor het klassieke Latijn. In het derde jaar werk je aanvankelijk nog met bewerkte teksten, waarin belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis van Rome worden verteld. In het vierde jaar ligt de nadruk op de lectuur van een aantal belangrijke Latijnse auteurs, waardoor je in contact komt met de leefwereld der antieken. Naast Caesars De Bello Gallico, zal er veel tijd besteed worden aan de brieven van Plinius, die een authentiek tijdsdocument vormen en inzicht geven in de Romeinse denk- en leefwereld. Je zal je eerste contacten hebben met de Latijnse poëzie in de gedaante van de Metamorphosen van Ovidius, een bonte verzameling van legenden en verhalen uit de oudheid.