Grieks-Latijn Derde graad - lessentabel

  Basisvorming

5ej.

6ej.

  Fundamenteel Gedeelte

5ej.

6ej.

Godsdienst
Esthetica
Geschiedenis
Nederlands
Lichamelijke Opvoe­ding
Aardrijkskunde
Natuurwetenschappen
Wiskunde
Frans
Engels
2
1
2
4
2
1
2
3
3
2
2
1
2
4
2
1
2
3
3
2
Latijn
Grieks
4
4
4
4
Totaal 22 22 Totaal 8 8

  Complementair gedeelte

5ej.

6ej.

Vrije ruimte
Keuzevak
2
0
0
2
Totaal 2 2