Economische wetenschappen tweede graad

Toelichting bij de studierichting

Economische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde. Via de specifieke vorming in economie verwerf je inzicht in de economie als systeem en de werking van ondernemingen. Je leert logisch en kritisch te denken om economische en wiskundige concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen.

Prijs is wat je betaalt, waarde is wat je krijgt” (Warren Buffet). De wondere wereld van de economische wetenschap richt zich op de studie van de bouwstenen uit de economische kringloop en de onderlinge verbanden. Om te begrijpen hoe het economische systeem (wereldwijd) werkt, leer je hoe beslissingen van consumenten, producenten en overheden van over heel de wereld in onderling verband staan.  

In de tweede graad wordt in het vak economie gewerkt rond concrete en actuele thema’s. Je leert antwoorden formuleren op vragen zoals: “Welke invloed heeft mijn koopgedrag als consument?”, “Hoe wordt mijn gedrag als consument beïnvloed?”, “Wat bepaalt het loon?”, “Hoe bepaalt een ondernemer zijn prijs?”, “Waarom zetten ondernemingen vestigingen op in andere landen?”, “Hoe werkt internationale handel?”… Naast de studie van deze algemene economische gedragingen sta je ook stil bij het ondernemerschap. Je onderzoekt vanaf wanneer een ondernemer winst begint te maken. Daarnaast leer je hoe een ondernemer het verschil kan maken met zijn concurrenten. Je ontdekt of er in jou misschien een succesvol toekomstig ondernemer schuilgaat. 

De aanpak die je in de lessen mag verwachten, is gericht op (zelfstandig) onderzoek dat in verband staat met actuele maatschappelijke thema’s. Een flinke dosis interesse in de actualiteit geeft je alvast een streepje voor. Om dit alles vlot te verwerken, wordt regelmatig gebruikgemaakt van een rekenblad en van andere digitale toepassingen.

Samengevat: als je aanleg en belangstelling hebt voor het (grafisch) structureren en verwerken van informatie, als je helder, logisch en kritisch kunt denken en als je interesse hebt voor actuele en maatschappelijke thema’s in een economische context, dan is de richting economie beslist iets voor jou.