Economie-Wiskunde derde graad

Toelichting bij de studierichting

Economie

Waarom daalt de koers van de Euro ten gevolge van de verkiezingsuitslag in Italië, wat is er nu net aan de hand tussen het ACW en Belfius en wat is de notionele belastingaftrek waarover gesproken wordt. Hoe zit het met de besparingen in Amerika (the fiscal clif) en waarom is de post aan het moderniseren…

Als je meer wil weten over deze (en nog veel meer) voorbeelden dan is economie jouw ding.

In de derde graad wordt verder gebouwd op de leerstof van de tweede graad (begrippen zoals vraag en aanbod, concurrentie of monopolie, welvaart, groei en inkomensongelijkheid) en worden de thema’s verder uitgewerkt in een ruimere eventueel internationale context. Maar geen paniek. Heb je in de tweede graad de economische trein gemist, ook dan ben je zeker welkom, hoewel je wel een inhaalprogramma zult moeten doormaken.

In de tweede graad was de leerstof voornamelijk gericht op het laten ervaren welke problemen economen bezighouden. In de derde graad ga je op zoek naar de diepere betekenis van de gebeurtenissen en de verbanden tussen de actualiteit en de economische situatie. Vanuit een gezonde interesse voor economische-maatschappelijke problemen ga je de analytische toer op. Een kritische blik, logisch kunnen nadenken en helder kunnen formuleren zijn elementen die hierbij veel aandacht krijgen. Deze vaardigheden komen ook naar voor in het vak wiskunde. Het is dan ook niet verwonderlijk dat bij het oplossen van economische vraagstukken wiskundige kennis een rol speelt.

Waarom je een bepaalde prijs betaalt voor een iPhone, een brood en een treinticket, wat de overheid doet aan de effecten van vervuiling en waarom de dollar ten opzichte van de euro niet steeds even veel waard is ga je bestuderen. Maar daarnaast wordt ook dieper ingegaan op inkomensongelijkheid, inkomensherverdeling en armoede om maar enkele voorbeelden te geven. In dit alles wordt de rol van de overheid ook niet uit het oog verloren. Het deelvak, algemene economie is iets theoretischer van aard maar wordt doorspekt met actuele maatschappelijk relevante voorbeelden waardoor je merkt dat je hier dagdagelijks meer geconfronteerd wordt.

Een tweede belangrijk aspect dat aan bod komt tijdens de lessen economie is het aanscherpen van je ondernemerszin. In het deelvak bedrijfswetenschappen krijg je een meer praktische invulling van de economische realiteit. Hoe start je een onderneming, hoe zorg je ervoor dat er een positieve cashflow is en hoe beoordeel je de situatie van je onderneming is de financiële kant van de onderneming. Daarnaast ga je meer leren over wat een leider een goede leider maakt, wat maakt dat een bedrijf aangenaam is om  in te werken en hoe je als bedrijfsleider niet enkel zorg moet dragen voor de financiële kant maar ook een grotere verantwoordelijkheid hebt ten opzichte van de stakeholders. Dit deelvak beslaat ongeveer een vierde van de lestijden.

Wiskunde 6 uur

Deze cursus sluit aan op de cursus wiskunde 5 uur in de tweede graad. De wiskundevorming heeft hier een drievoudige rol: de ontwikkeling van een wiskundig basisinstrumentarium, de ontwikkeling van het denken in het algemeen en van specifieke denkmethoden en probleemoplossende werkwijzen eigen aan een wiskundige aanpak en de reflectie erop. De problemen die aangepakt worden zullen diepgaander onderzocht worden en van een hogere moeilijkheidsgraad zijn.
Deze vorming is dan ook een ideale voorbereiding op wiskundige en wetenschappelijke richtingen in het hoger onderwijs.
De belangrijkste leerstofonderdelen zijn goniometrie, grondige analyse, ruimtemeetkunde, kansrekening en statistiek.