Beeldende Vorming derde graad - lessentabel

  Basisvorming

5ej.

6ej.

  Fundamenteel Gedeelte

5ej.

6ej.

Godsdienst
Geschiedenis
Nederlands
Lichamelijke Opvoeding
Aardrijkskunde
Natuurwetenschappen
Wiskunde
Frans
Engels
2
1
4
2
1
2
3
2
2
2
1
4
2
1
2
3
2
2

Beeldende Vorming
   Grafische technieken
   Beeldende voriming
   Kunstinitiatie
   Plast. en Decor. Techn.
   Waarnemingstekenen
Kunstgeschiedenis

12
.
.
.
.
.
2

12
.
.
.
.
.
2
 
Totaal 19 19 Totaal 14 14

  Complementair gedeelte

5ej.

6ej.

Vrije ruimte
Keuzevak
 
2
0
 
0
2
 
Totaal 2 2