Architecturale en beeldende vorming tweede graad

Toelichting bij de studierichting

In de tweede graad kan je in onze school binnen het domein Kunst en Creatie kiezen voor Architecturale en beeldende vorming. Leerlingen die geen Kunst en Creatie volgden in het tweede jaar, of die van een andere school komen en kiezen voor deze studierichting, leggen een adviserende kunstproef af.

De studierichting Architecturale en beeldende vorming richt zich tot leerlingen met een grote belangstelling voor kunst en het creëren ervan. De richting legt de nadruk op een stevige wiskundige basis en een uitgebreid pakket fysica in functie van het architecturale onderdeel.

In deze studierichting scherp je je artistieke en culturele interesses aan, ontwikkel je je creativiteit, waarneming, ruimtelijk inzicht en leer je ontwerpen in een beeldende en architecturale context. Je leert beeldtaal en vaktaal gebruiken.

Binnen het vak beeldende vorming verwerk je een opgave op een creatieve manier. Je zoekt naar meerdere oplossingen en bestudeert de link met de kunstwereld die inzicht geeft in voorstellingsmogelijkheden, compositie, technieken en de verschillende toepassingen ervan. Vanuit een theoretisch kader krijg je meer inzicht in tekensystemen die je helpen bij de registratie op een tekenblad van datgene dat je kan waarnemen of zien. Je gebruikt daarvoor potlood, krijt, pastel, houtskool, inkt en allerlei andere materialen. Fotografie en computertoepassingen kunnen dit proces ondersteunen en zijn ondertussen niet meer weg te denken uit onze leeromgeving. Al doende krijg je inzicht in vorm, ruimte, kleur, compositie …

In het vak architecturale vorming maak je kennis met de basisprincipes van architectuur. Je leert elementaire constructies en materialen kennen. Eigen ontwerpen leer je voor te stellen in exacte tekeningen, je maakt grondplannen en aanzichten op schaal. Je gebruikt zowel grafische computertoepassingen, maquettemateriaal als verschillende tekentechnieken om je werk te visualiseren.

In het vak kunstbeschouwing maak je kennis met verschillende kunstuitingen (beeldende kunst, architectuur, audiovisuele kunst …). Door de kunstwereld op een chronologische manier te benaderen, krijg je inzicht in hoe kunst verandert onder invloed van verschillende factoren (bv. cultureel, politiek, wetenschappelijk …). Je leert op die manier ook je eigen oordeel over kunst verwoorden en motiveren.

Je kiest voor de richting Architecturale en beeldende vorming, als je beschikt over een ruime interesse voor de maatschappelijke culturele activiteiten. Je bezoekt ook graag tentoonstellingen, musea, concerten, fysieke en virtuele ruimtes.