Architecturale- en Beeldende Vorming Tweede graad

Toelichting bij de studierichting

In de tweede graad kan je in onze school kiezen voor kunstonderwijs. Leerlingen die geen Artistieke Vorming of Plastische Vorming volgden in het tweede jaar, of die van een andere school komen, leggen een adviserende oriënteringsproef af.
De studierichting Beeldende en Architecturale Vorming (KSO) richt zich tot leerlingen met een grote belangstelling voor kunst. De richting heeft een overwicht aan algemene vakken en ook een uitgebreid pakket wiskunde. Daarin verschilt zij van de richting Beeldende en Architecturale Kunsten, waarin men meer praktijkuren aanbiedt. Die laatste richting wordt in onze school niet aangeboden.
In deze studierichting scherp je je artistieke en culturele interesses aan, ontwikkel je je creativiteit, waarneming, ruimtelijk inzicht en leer je ontwerpen in een beeldende context. Je leert beeldtaal en vaktaal gebruiken.
Binnen beeldende vorming maak je kennis met verschillende technieken en materialen waarmee je boodschappen of inhouden kan voorstellen. Zowel in het platte vlak als in de ruimte. Je besteedt heel wat tijd aan het uitwerken van praktische opdrachten. Je leert vormgeven met verschillende materialen.
In waarnemingstekenen leer je tekenen wat je ziet. Je gebruikt daarvoor potlood, krijt, pastel, houtskool, inkt en allerlei materialen. Al doende krijg je inzicht in vorm, ruimte, kleur, compositie… . Zowel bij beeldende vorming als waarnemingstekenen maak je gebruik van fotografie en computertoepassingen.
In architecturale vorming  leer je exact tekenen. Je maakt projectietekeningen van grondvlakken, zijaanzichten en voorstellen met grafische computertoepassingen en met verschillende tekeninstrumenten. Je maakt kennis met de basisprincipes van de architectuur en de industriële vormgeving. Je leert elementaire bouwmaterialen en constructies kennen.
In het vak kunstgeschiedenis leer je de kunstwereld op een chronologische manier benaderen.  Alle kunstuitingen (beeldende kunst, architectuur, audiovisuele kunst, muziek, ballet, dans) komen aan bod in kunstgeschiedenis en kunstinitiatie. In het vak kunstinitiatie verken je de kunstwereld vanuit de actualiteit.
Je kiest voor de richting Beeldende en Architecturale vorming, als je beschikt over een ruime interesse voor de maatschappelijke culturele activiteiten. Je bezoekt ook graag tentoonstellingen, musea, concerten, fysieke en virtuele ruimtes.