Architecturale en beeldende kunsten tweede graad

Toelichting bij de studierichting

Architecturale en beeldende kunsten

In de tweede graad kan je in onze school binnen het domein Kunst en creatie kiezen voor de richting Architecturale en beeldende kunsten. Leerlingen die geen Kunst en creatie volgden in het tweede jaar, of van een andere school komen, leggen een adviserende kunstproef af.

De studierichting Architecturale en beeldende kunsten richt zich tot leerlingen met een grote belangstelling voor kunst. Door het uitwerken van de opdrachten voor de richtingsvakken leren ze het studiedomein van de beeldende en architecturale kunst goed kennen. Dit is een artistieke en theoretisch-praktische richting in de dubbele finaliteit.

In het vak beeldende vorming maak je kennis met de beeldtaal. Je ontwikkelt je creativiteit om ideeën op een artistieke manier uit te werken. Je leert verschillende technieken en materialen gebruiken om dat te doen. Je besteedt heel wat tijd aan het uitwerken van praktische opdrachten. Je leert de wereld van de kunst beter kennen door die samen te bestuderen, erover te praten en te schrijven.

In waarnemingstekenen leer je tekenen wat je ziet. Je gebruikt daarvoor potlood, krijt, pastel, houtskool, inkt en allerlei materialen. Al doende krijg je inzicht in vorm, ruimte, kleur, compositie ... Zowel bij beeldende vorming als waarnemingstekenen maak je ook gebruik van fotografische en digitale technieken.

In architecturale vorming maak je kennis met de basisprincipes van architectuur. Je leert elementaire constructies en materialen kennen. Je leert eigen ontwerpen voor te stellen in exacte tekeningen, je maakt grondplannen en aanzichten op schaal. Je gebruikt zowel grafische computertoepassingen, maquettemateriaal als verschillende tekentechnieken om je werk te visualiseren.

In het vak kunstbeschouwing maak je kennis met verschillende kunstuitingen (beeldende kunst, architectuur, audiovisuele kunst, fotografie, dans, muziek …). De kunstwerken worden in een historische context geplaatst, waardoor je inzicht krijgt in hoe kunst verandert onder invloed van verschillende factoren (bv. culturele, politieke, wetenschappelijke …). Je leert op die manier ook je eigen oordeel over kunst verwoorden en motiveren.

In deze studierichting is ook de wereld ons leslokaal. Op onze kunstuitstappen maken we notities en schetsen ter plaatse en ‘ontmoeten’ we echte kunstwerken en gebouwen.

Je kiest voor de richting Architecturale en beeldende kunsten als je beschikt over een ruime interesse voor de maatschappelijke culturele activiteiten. Je bezoekt ook graag tentoonstellingen, musea, concerten, fysieke en virtuele ruimtes. Je bent een leerling die veel tijd wil besteden aan het ontwikkelen van je artistiek-technische vaardigheden.