Wetenschappen-Wiskunde Derde graad - lessentabel

  Basisvorming

5ej.

6ej.

  Fundamenteel Gedeelte

5ej.

6ej.

Godsdienst
Esthetica
Geschiedenis
Nederlands
Lichamelijke Opvoeding
Frans
Engels
2
1
2
4
2
3
2
2
1
2
4
2
3
2
Aardrijkskunde
Biologie
Chemie
Fysica
Wiskunde
2
2
2
2
6
2
2
2
2
6
Totaal 16 16 Totaal 14 14

  Complementair gedeelte

5ej.

6ej.

Vrije ruimte
Keuzevak
2
0
0
2
Totaal 2 2