Wetenschappen Tweede graad - lessentabel

  Basisvorming

3ej.

4ej.

Richtingspecifieke vakken

3ej.

4ej.

Geschiedenis
Godsdienst
Lichamelijke Opv.
Nederlands
Engels
Frans
Wiskunde
Muzikale Opvoeding
Plastische Opvoeding
2
2
2
4
3
4
5
0
1
2
2
2
4
2
4
4
1
0
Aardrijkskunde
Biologie
Chemie
Fysica
Toegep. ICT-comp.
Computationeel denken
Wiskunde+
2
2
2
2
1
0
0
2
2
2
2
1
1
1
Totaal 23 21 Totaal 9 11

Overgangen naar de derde graad