Rapporten

Rapporten

donderdag 11 oktober 2018: tussenrapport 1 - 3e, 4e, 5e en 6e jaar
donderdag 29 november 2018: tussenrapport 2 - 3e, 4e, 5e en 6e jaar
vrijdag 21 december 2018: syntheserapport alle jaren
maandag 11 februari 2019: tussenrapport 3 - 3e, 4e, 5e en 6e jaar
donderdag 21 maart 2019: tussenrapport 4 - 3e en 4e jaar
dinsdag 2 april 2019: tussenrapport 4 - 6e jaar
vrijdag 5 april 2019: tussenrapport 4 - 5e jaar
vrijdag 5 april 2019: syntheserapport 2 -  3e en 4e jaar
maandag 3 juni 2019: tussenrapport 5 - 3e, 4e, 5e en 6e jaar
donderdag 27 juni 2019: eindrapport 6e jaar (proclamatie)
Vrijdag 28 juni 2019: eindrapport 3e, 4e en 5e jaar