Organisatie einde trimester

Organisatie einde trimester

Concrete regelingen worden via aparte brieven op Smartschool meegedeeld.
Tijdens de dagen waarop leerlingen vrij zijn, is opvang mogelijk voor wie dat wenst.

1e trimester

dinsdag 4 september 2018: Kennismakingsklassenraden (leerlingen vrij)
woensdag 19 december 2018: les (bespreking proefwerken)
donderdag 20 december 2018: klassenraden (leerlingen vrij)
vrijdag 21 december 2018: leerlingen- en oudercontact en rapport

2e trimester

donderdag 4 april 2019: klassenraden (leerlingen vrij)
vrijdag 5 april 2019: leerlingen- en oudercontact (3e, 4e, 5e en 6e jaar) en rapport (3e, 4e, 5e jaar)

3e trimester

zaterdag 22 juni t.e.m. woensdag 26 juni 2019: deliberaties 3e, 4e ,5e, 6e j. (leerlingen vrij)
woensdag 26 juni 2019: proclamatie 6e jaar (19.30 u.)
donderdag 27 juni 2019: leerlingen- en oudercontact alle jaren.
vrijdag 28 juni 2019: eindrapport