Organisatie einde trimester

Organisatie einde trimester

Concrete regelingen worden via aparte brieven op Smartschool meegedeeld.
Tijdens de dagen waarop leerlingen vrij zijn, is opvang mogelijk voor wie dat wenst.

1e trimester

dinsdag 3 september 2019: Kennismakingsklassenraden (namiddag leerlingen vrij)
woensdag 18 december 2019: les (bespreking proefwerken)
donderdag 19 december 2019: klassenraden (leerlingen vrij)
vrijdag 20 december 2019: leerlingen- en oudercontact en rapport

2e trimester

donderdag 2 april 2020: klassenraden (leerlingen vrij)
vrijdag 3 april 2019: leerlingen- en oudercontact (3e, 4e, 5e en 6e jaar) en rapport (3e, 4e, 5e jaar)

3e trimester

woensdag 24 juni t.e.m. zaterdag 27 juni 2020: deliberaties 3e, 4e ,5e, 6e j. (leerlingen vrij)
maandag 29 juni 2020: proclamatie 6e jaar (19.30 u.)
maandag 29 juni 2020: leerlingen- en oudercontact alle jaren.
donderdag 30 juni 2020: eindrapport