Samenstelling

Adressen Ouderraad

contactformulier: Contacteer Ouderraad

Voorzitter : Rudi Lenaerts

Penningmeester: Ira De Cock

Secretariaat: David De Schacht

Leden, aanspreekpunten uit  de ouderraad :
Marleen Bogaerts, Katrien De Coster, Kris De Keyser, Jakob De Proft, Benny De Ryck, Sonja Van Aelst, Marleen Vansina, Ilse Wuyts

Vertegenwoordiging oudergeleding Schoolraad:
Marleen Bogaerts, Ira De Cock, Sonja Van Aelst

Vergaderplaats: Elke 3e woensdag om 20u00 in het leraarslokaal op Schaluin

SCHALUIN 28, 3200 AARSCHOT

016/55.11.11

De verslagen van de vergaderingen kunnen geraadpleegd worden via Smartschool.

Elke ouder van (een) kind(eren) op het SJC Aarschot is van harte welkom om kennis te maken met de werking van de ouderraad door geheel vrijblijvend deel te nemen aan de maandelijkse vergadering.