Latijn Tweede graad - lessentabel

  Basisvorming

3ej.

4ej.

Richtingspecifieke vakken

3ej.

4ej.

Geschiedenis
Godsdienst
Lichamelijke Opv.
Nederlands
Aardrijkskunde
Biologie
Chemie
Fysica
Engels
Frans
Wiskunde
Muzikale Opvoeding
Plastische Opvoeding
2
2
2
4
1
1
1
1
2
4
5
0
1
2
2
2
4
1
1
1
1
2
3
4
1
0

Latijn
Toegep.ICT-comp.
Duits

 

Keuzevak

Wiskunde+ of Engels+

5
1
0

 

 

0

5
1
1

 

 

1

Totaal 26 24 Totaal 6 8

Overgangen naar de derde graad