Humane Wetenschappen Tweede graad - lessentabel

  Basisvorming

3ej.

4ej.

Richtingspecifieke vakken

3ej.

4ej.

Geschiedenis
Godsdienst
Lichamelijke Opv.
Nederlands
Aardrijkskunde
Biologie
Chemie
Fysica
Engels
Frans
Wiskunde
 
2
2
2
4
1
1
1
1
3
4
5
2
2
2
4
1
1
1
1
2
4
4

Cultuurwetenschappen
Gedragswetenschappen
Toegep.ICT-comp.

 

Keuzevak

Wiskunde+ of PO of MO

(je kiest 2 van de 3 vakken)

2
3
1

 

 

0

2
3
1

 

 

2

Totaal 26 24 Totaal 6 8

Overgangen naar de derde graad