Grieks-Latijn Tweede graad - lessentabel

Basisvorming

3ej.

4ej.

Richtingspecifieke vakken

3ej.

4ej.

Geschiedenis
Godsdienst
Lichamelijke Opv.
Nederlands
Aardrijkskunde
Biologie
Chemie
Fysica
Engels
Frans
Wiskunde
 
2
2
2
4
1
1
1
1
2
3
5
 
2
2
2
4
1
1
1
1
2
3
4
 

Grieks
Latijn

 

Keuzevak

Wiskunde+ of Engels+

4
4

 

 

0

4
4

 

 

1

Totaal 24 23 Totaal 8 9

Overgangen naar de derde graad