Economie Tweede graad

Toelichting bij de studierichtingen

In de tweede graad wordt in het vak economie gewerkt rond heel concrete thema’s. Je leert antwoorden formuleren op vragen als: “Wat bepaalt het loon?”, “Hoe bepaalt een ondernemer zijn prijs?”, “Waarom zetten ondernemingen vestigingen op in andere landen?”, “Kan de economie blijven groeien?”, …
Interessant? Lees dan zeker verder wat de richting nog meer in petto heeft.
In het thema “De kern van het ondernemen” onderzoek je welke activiteiten in een onderneming plaatsvinden en aan wie de onderneming verantwoording verschuldigd is. Dat thema vormt een belangrijke basis en wordt later verder uitgediept en verbreed.
In een volgend thema ga je in op factoren die de arbeidsmarkt beïnvloeden. Dit keer zoek je antwoorden op vragen als waarom mensen werken, wat het loon bepaalt, hoe de onderneming de productiviteit en de tevredenheid van de werknemers kan verhogen, welke verschuivingen zich zoal voordoen op de arbeidsmarkt.
Een ander thema zijn de risico’s van het ondernemen en het beheersen ervan. Ook hier dringen concrete vragen zich op: wanneer is een onderneming succesvol, waar haalt een onderneming haar geld vandaan en hoe worden de prestaties van een onderneming opgevolgd. Het ondernemerschap kent voor jou geen geheimen meer aan het einde van het derde jaar.  

In het vierde jaar bouw je verder op wat je al leerde. In een eerste thema wordt een antwoord gegeven op de vraag of ondernemingen beter klein blijven of groeien tot een grote onderneming. Is groter altijd beter? Heeft het milieu en de algemene welvaart baat bij veel grote ondernemingen? En hoe tracht de overheid dat alles te controleren?
Tal van ondernemingen drijven handel met het buitenland, sommige vestigen zich in het buitenland. In het thema “Internationale handel” onderzoek je o.m. wat ondernemingen tot internationale handel aanzet en of de overheid de internationale handel stimuleert. Verder stel je je de vraag waarom ondernemingen vestigingen opzetten in andere landen en of de gastlanden daar baat bij hebben.
In het laatste thema staat de economische groei en de welvaart centraal. Je gaat na hoe de groei tot stand komt, hoe die gemeten wordt en of economische groei wel echt wenselijk is. Ondernemingen liggen aan de basis van de groei en de welvaart, maar steeds vaker staan zij bloot aan kritiek. Met de vraag wat verantwoord ondernemerschap inhoudt, sluit je het vak economie in de tweede graad af.
Als je je aangesproken voelt door bovenstaande leerinhouden, als je aanleg en belangstelling hebt voor het structureren en verwerken van informatie (al dan niet met behulp van de computer), als je helder, logisch en kritisch kunt denken en als je interesse hebt voor actuele en maatschappelijke thema’s in een economische context, dan is de richting economie beslist iets voor jou.     
We vermelden nog dat om deze richtingen aan te vatten geen specifieke voorkennis vereist is.